The Forum Silaturahim Gelar Buka Puasa Bersama di Kediaman H. Temon

by Redaksi
1 Komentar 515 Pembaca

Pembina MP3I, Eman Sutriadi memberikan tausiyah sebagai pengantar berbuka puasa.

Swara Pendidikan (Depok) – Guna mempererat jalinan silahturahmi di bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, The Forum Silaturahim menggelar acara buka puasa bersama di kediaman H. Temon Suherman, Sabtu 15 April 2023.

Mengawali pengantar berbuka, Pembina MP3I, Eman Sutriadi yang berkesempatan hadir memberikan tausiyah sebagai pengantar berbuka puasa.

Dalam tausiyahnya Eman menjelaskan tentang menjaga kehormatan dan harga diri menurut Islam.

Dia mengatakan bahwa didalam ajaran Islam, ada tiga kata, yang secara makna saling melengkapi dalam mewujudkan harga diri seseorang, yakni ‘Izzah (kemuliaan diri), Muru’ah (menjaga kehormatan diri), dan ‘Iffah (menahan diri).

Ketiga kata tersebut, saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

“Izzah juga berarti, keagungan, kehormatan dan kekuatan. Jika kita sering mendengar kata  ‘Izzul, itu betapa mulianya Islam bagi kehidupan manusia,” katanya.

“Izzah harus ada dalam hati setiap orang, yang didapat  dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni Takwa. Sebagaimana Firman Alloh didalam Al Qur’an, Surat Al Hujurat Ayat 14, “Inna akramakum ‘indallaahi atqaakum”,

artinya, “Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa,”

“Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT, sebagaimana FirmanNya didalam Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 148, “Fastabiqul khayraat, aynamaa takuunuu ya’ti bikumullaahu jamiy’an.

Artinya, Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya,” terang Eman.

Yang kedua Muru’ah. Sebut Eman. Muru’ah adalah menjaga tingkah laku, hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodai diri kita. Ini masalah kehormatan.

Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan”. (Shahih Al Bukhari, no.1427),” ujarnya mengutip sebuah hadist.

Selanjutnya tentang ‘Iffah.

‘Iffah merupakan keutamaan yang dimiliki manusia, ketika ia mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehatnya. Dari sifat ‘Iffah inilah lahir akhlak-akhlak mulia, selerti sabar, qana’ah, adil , jujur, dermawan, santun, dan perilaku terpuji lainnya.

‘Iffah itu terbagi dua, yaitu menahan dan menjaga diri dari syahwat kemaluan dan menahan diri dari syahwat perut.

Allah berfirman dalam Al Qur’an Surat An Nuur Ayat 33, “Walyasta’fifilladziyna laa yajiduuna nikaahan hattaa yughniyahumullaahu min fadhlih”.

Artinya, “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Alloh memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.

sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, “Yaa ma’syarasysyabaabi manistathaa’a mingkumulbaaata fal yatazawwaj,  fainnahu aghadhdhu lilbashari, wa ahshanu lil farji, waman lam yas tathi’ fa’alayhi bish shauumi, fainnahuu lahuu wijaaun”.

Artinya, “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR.Muttafaqun ‘Alaih).

Didalam Surat Al A’raf Ayat 31, disebutkan, “Wakuluu wasyrabuu walaa tusrifuu, innahuu laa yuhibbul musrifiyn”.

Artinya, “Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan,” sambungnya.

“Oleh sebab itu, mari pelihara diri kita, keluarga kita, dengan mengamalkan ketiga makna tersebut, agar kita selamat dan terhindar dari Azab Allah Azza wa Jallah, Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung.

Allah SWT, berFirman didalam Surat At Tahrim, Ayat 6,  “Yaa ayyuhalladziyna aamanuu Quu anfusakum wa ahliykum naaraw waquuduhannaasu wal hijaaratu ‘alaihaa malaaaikatun ghilaazhun syidaadul laa ya’shuunal laaaha maaa amarahum wayaf’aluuna  maa yu’maruun”.

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” pungkasnya.

Usai berbuka acara berlanjut dengan sholat magrib berjamaah.**

gus

Baca juga

Tinggalkan Komentar

1 Komentar

Anonymous 17/04/2023 - 5:18 am

Alhamdulillah senang membacanya 👍👍

Reply